K2 filter za pitku vodu

K2 koristi trostupanjski proces kojim Vam jamči savršenu vodu svaki puta kada odvrnete slavinu.

  • Nelekektrični uređaj za filtriranje vode. 
  • Savršeno filtrirana voda sa slavine dostupna 24 sata na dan tijekom cijelog tjedna.