MACH 2100f OD Carbon

Filter vode visoke učinkovitosti, modularnog dizajna što, u slučaju potrebe, omogućuje proširivanje kapaciteta.

  • Neelektrični filter vode dvostrukog spremnika. 
  • Dostupna mogućnost prilagođavanja medija