MACH 2060f OD Carbon

Kompaktni filter za vodu omišljen za kontinuiranu i neprekinutu opskrbu filtriranom vodom.

  • Neelektričan filter dvostrukog spremnika.
  • Dostupne su razne mogućnosti medija.