Mach 2030f

Najmanji komercijalni neelektrični filtracijski uređaj Kinetico. Ispire se prema potrebi.

  • Neprikunt rad tijekom 24 sata svakog dana u tjednu. 
  • Kompaktan, malen, filter dvostrukog spremnika